Науково-довідковий апарат

Створено, надано у користування відвідувачам, постійно доповнюються та оновлюються:


– алфавітний та систематичний каталоги – на книжковий та журнальний фонди;


– алфавітний, географічний та хронологічний – на газетний фонд: тематичні картотеки та довідково-інформаційна картотека з архівознавства, документознавства, спеціальних історичних дисциплін.


Каталог налічує більше 620 000 карток.


Ведеться робота по створенню електронного каталогу на фонди бібліотеки.