Державна наукова архівна
бібліотека, м. Київ

Основними завданнями Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ (ДНАБ, м. Київ ) є комплектування виданнями з архівної справи та документознавства, облік фондів і забезпечення їх збереженості.


Організація науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, вивчення і задоволення інформаційних потреб архівних установ.


поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі архівної справи та документознавства, сприяння підвищенню рівня управління архівною справою, ефективності та якості роботи працівників архівних установ.